III Liceum Ogólnokształcące im. C.K.Norwida w Koninie
ul.Szymanowskiego 5, 62 -510 Konin
tel. 063 2448707

|e-mail: 3lo@liceum3-konin.edu.pl
III miejsce finału centralnego Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

W dniach 5-7 czerwca 2015 r. Olsztyn gościł 113 najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, którzy rywalizowali o indeks na uczelnie wyższe podczas finału centralnego Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Wśród 7 finalistów olimpiady reprezentujących województwo wielkopolskie znalazł się także absolwent naszej szkoły Marek Kwiatkowski.
Wydarzenie finansował i współorganizował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Głównym sponsorem Olimpiady była firma TOYOTA, która zorganizowała uczestnikom różne atrakcje m.in. możliwość prowadzenia hybrydowych modeli Toyoty i Lexusa. Olimpiadzie towarzyszyły liczne imprezy okolicznościowe: wspomnienia byłych laureatów, finalistów oraz osób w sposób szczególny związanych z olimpiadą, wystawa fotograficzna pt. "Walory przyrodnicze Warmii i Mazur”, panel dyskusyjny Eco-Forum, stoisko Lasów Państwowych, UWM, wykłady na temat bogactwa przyrodniczego i jego ochrony w regionie – ze zwróceniem uwagi na obszary Natura 2000. W pierwszym dniu olimpiady uczniowie mogli poznać ofertę edukacyjną Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, zwiedzić nowoczesne i bogato wyposażone instytuty i pracownie oraz położone nad jeziorem malownicze miasteczko akademickie Kortowo w Olsztynie. Po części pisemnej, w drugim dniu olimpiady laureaci i goście udali się do Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Leśnictwie Napromyk, a następnie do Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich, obiektu małej retencji w Glaznotach oraz do Nadleśnictwa Olsztynek, gdzie posadzili na pamiątkę XXX finału fragment lasu oraz aleję pamiątkowych „Drzew Olimpijskich”. Wieczorem przygotowano kolację przy ognisku, koncert szant oraz pokaz fajerwerków nad jeziorem.
Etap ustny odbył się w niedzielę. Do ścisłego zakwalifikowało się dziesięcioro uczniów z najwyższą punktacją, wśród których znalazł się Marek Kwiatkowski. Uczestnicy zmagali się z wylosowanymi zestawami pytań (5 teoretycznych i 3 praktyczne). Tu musieli wykazać się wiedzą związaną z rozpoznawaniem roślin, zwierząt, grzybów oraz głosów ptaków, ssaków i płazów. Jury, w skład którego weszli przedstawiciele wielu instytucji, w tym m.in. Główny Konserwator Przyrody Piotr Otawski, przyznawali punkty odpowiadającym na pytania otwarte. Zajmując III miejsce, Marek uzyskał tytuł laureata finału centralnego XXX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.
Oprócz wielu nagród rzeczowych Marek otrzymał także tygodniowy pobyt na Maderze. Ponadto nasz uczeń zdobył prawo wstępu na ok. 60 kierunków studiów na 59 uczelniach w całej Polsce bez postępowania kwalifikacyjnego. 
W roku szkolnym 2014/2015 do etapu podstawowego olimpiady przystąpiło ponad 25 tys. młodych ludzi, do etapów regionalnych dotarło około 1700, natomiast w finale centralnym znalazło się 113 pasjonatów przyrody z całej Polski.