III Liceum Ogólnokształcące im. C.K.Norwida w Koninie
ul.Szymanowskiego 5, 62 -510 Konin
tel. 063 2448707

|e-mail: 3lo@liceum3-konin.edu.pl
Konkurs fotograficzny „Radość czytania”
Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych Biblioteki Gimnazjum nr 5 im. Jana Kochanowskiego oraz III Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida ogłaszają konkurs fotograficzny „Radość czytania”!


 Regulamin konkursu fotograficznego „Radość czytania”
1.      Organizatorem konkursu są biblioteki szkolne Gimnazjum nr 5 i III Liceum Ogólnokształcącego w Koninie.
2.      Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie wyżej wymienionych szkół.
3.      Temat konkursu: Radość czytania.
4.      Każdy Uczestnik może przedstawić maksymalnie 3 prace konkursowe.
5.      Przystępując do konkursu Uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do złożonych fotografii oraz wyraża zgodę na publikację prac konkursowych na stronach internetowych szkół oraz w materiałach promujących szkoły.
6.      Każdy uczestnik składa prace w dwóch wersjach – zdjęcia wywołane (format
zdjęć: 15 x 21) oraz zdjęcia w wersji elektronicznej (na płycie; zdjęcia umieszczamy w folderze, którego nazwę tworzy imię i nazwisko autora).
7.      Wywołane zdjęcia oraz płytę dostarczamy w podpisanej kopercie (imię i nazwisko, klasa, szkoła) do biblioteki szkolnej.
8.      Termin składania prac – najpóźniej do 26października 2015 roku.
9.      Wyniki zostaną przedstawione na stronie internetowej szkoły w terminie do 30 października2015 roku.
10.  Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach:
-        gimnazjum,
-        liceum.
11.  W konkursie przewidziano nagrody dla zwycięzców.
12.  Po ogłoszeniu wyników odbędzie się pokonkursowa wystawa prac – przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wystawę zdjęć.