III Liceum Ogólnokształcące im. C.K.Norwida w Koninie
ul.Szymanowskiego 5, 62 -510 Konin
tel. 063 2448707

|e-mail: 3lo@liceum3-konin.edu.pl
Mamy olimpijczyka

W zawodach finałowych szczebla centralnego Ogólnopolskiej Olimpiady „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887 – 1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej” III Liceum im. C. K. Norwida w Koninie godnie reprezentował ucz. BARTOSZ NADOLSKI (kl. II d).
Z tysięcy uczniów biorących udział w konkursie i olimpiadzie po eliminacjach szkolnych, rejonowych
i wojewódzkich wyłoniono po kilkudziesięciu najlepszych z każdej kategorii wiekowej (szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne). Przygotowano dla nich w warszawskim Muzeum Wojska Polskiego kilka konkurencji:
·         broń i barwa (broń, mundury, wyposażenie, oporządzenie, ordery, odznaczenia i znaki wojskowe),
·         eksponat muzealny (nazwanie, opisanie konstrukcji i sposobu użycia wylosowanego eksponatu),
·         malarstwo batalistyczne i portretowe,
na terenie Cytadeli Warszawskiej:
·         literatura i poezja (rozpoznanie i interpretacja utworów literackich dotyczących dziejów Polski i Wojska Polskiego oraz walki o niepodległość)
·         geografia militarna i polityczna (czytanie i interpretacja map wojskowych, wpisywanie
na mapy planów bitew i bojów)
·         pieśń niepodległa (rozpoznawanie utworów muzycznych, a także wykazanie się wiedzą
na temat ich twórców oraz przekazywanych przez nie treści).
Ponadto każdy uczestnik olimpiady musiał napisać samodzielnie pracę „Losy mojej rodziny w latach walk o niepodległość i granice Rzeczypospolitej 1887 – 1922”, jak również oprowadzać po wybranym losowo zabytku historycznym stolicy.
Podczas podsumowywania wyników olimpiady prof. Grzegorz Nowik niejednokrotnie zwracał uwagę na niezwykle wysoki poziom przygotowania młodzieży, zrównując jej wiedzę i umiejętności z pracami dyplomowymi magistrantów.
Ostatniego dnia pobytu w Warszawie, w sobotę 8 czerwca, po złożeniu kwiatów na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza, odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego. Wśród składających gratulacje i wręczających nagrody byli m.in. kombatanci odznaczeni Virtuti Militari, p. Krzysztof Jaraczewski – wnuk Marszałka Józefa Piłsudskiego
oraz przedstawiciele MEN, MON i uczelni wyższych. Bartosz – jako laureat IV miejsca – obdarowany został cennymi nagrodami rzeczowymi, ale najważniejszym dla niego osiągnięciem jest wolny wstęp na wymarzony kierunek studiów.
 
Mamy olimpijczyka
Mamy olimpijczyka
Mamy olimpijczyka