III Liceum Ogólnokształcące im. C.K.Norwida w Koninie
ul.Szymanowskiego 5, 62 -510 Konin
tel. 063 2448707

|e-mail: 3lo@liceum3-konin.edu.pl
Akcja krwiodawstwa
W dniu 09 września br odbyła się kolejna akcja HDK, w której wzięło udział około 50 osób. Krew jest niezbędna nie tylko ofiarom wypadków, ale także cierpiącym na szereg poważnych chorób. Jest bezcennym lekiem, którego nie udało się wytworzyć syntetycznie. Przetaczana podczas transfuzji lub podawana w postaci przetworzonych preparatów, pozwala ratować życie i zdrowie. Oddanie honorowo krwi jest najbardziej humanitarnym czynem, świadczącym o wielkiej solidarności społecznej. Wszystkim dawcom: uczniom, absolwentom i nauczycielom naszej szkoły, dziękujemy za ich bezinteresowny „dar życia”, za szlachetną postawę i pomoc w leczeniu chorych. Wasza krew Honorowi Krwiodawcy jest najlepsza, bo płynie prosto z serca.
Dziękujemy!