III Liceum Ogólnokształcące im. C.K.Norwida w Koninie
ul.Szymanowskiego 5, 62 -510 Konin
tel. 063 2448707

|e-mail: 3lo@liceum3-konin.edu.pl
Absolutorium
W piątek 29 kwietnia 2016 roku w III Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida odbyło się uroczyste pożegnanie tegorocznych maturzystów. Galę poprowadzili przedstawiciele wychowawców klas trzecich, pani Grażyna Miedzińska i Pan Tadeusz Grzejszczak.Pani dyrektor, Bożena Pyzder uroczyście powitała uczniów, nauczycieli, rodziców i zaproszonych gości. Kierując słowa pożegnania do tegorocznych maturzystów,Pani dyrektor podsumowała czas, który absolwenci spędzili w III Liceum.
Podczas uroczystości najlepsi uczniowie,wybitni sportowcy oraz osoby nagrodzone w konkursach przedmiotowych i angażujące się aktywnie w życie szkoły otrzymały upominki książkowe, ufundowane przez Radę Rodziców.Na szczególne wyróżnienie zasłużyła uczennica, Daria Nyzio, która za najwyższą średnią(5,78)i działalność społeczną uhonorowana została nagrodą Cypriana i tytułem Zasłużona dla III Liceum. Tym honorowym tytułem oraz medalem Kapituła postanowiła odznaczyć także Panią Arletę Wasielewską,która przez trzy lata wspierała działalność naszej placówki,sprawując urząd przewodniczącej Rady Rodziców.Uroczystość uświetnił występ artystyczny uczniów klas pierwszych i drugich, przygotowany pod kierownictwem Pani Grażyny Miedzińskiej.
Nad całością uroczystości czuwała Pani Agnieszka Szulc-Tylman.