III Liceum Ogólnokształcące im. C.K.Norwida w Koninie
ul.Szymanowskiego 5, 62 -510 Konin
tel. 063 2448707

|e-mail: 3lo@liceum3-konin.edu.pl
Kompleks boisk sportowych przy III Liceum.

Zachęcamy wszystkich do głosowania na nasz projekt - Kompleks wielofunkcyjnych boisk sportowych przy III Liceum | PROJEKT duży nr 53!

Jak głosować na wnioski do KBO?
Od 1 – 13 września 2015 r. odbędzie się głosowanie internetowe  (do momentu zamknięcia punktów wyborczych).
W głosowaniu przez internet wziąć mogą udział wszyscy mieszkańcy Konina (nie ma obowiązku meldunkowego). 

Osoby ZAMELDOWANE w Koninie, które ukończyły 16 rok życia, a nie mają jeszcze 18 lat muszą:
·         dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Koninie „Zgodę opiekuna prawnego na głosowanie w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” LINK http://www.kbo.konin.pl/index.php/formularze.html
załącznik nr 4. Można to uczynić osobiście, bądź listownie (można także przesłać – dodatkowo – skan na adres mailowy glosowanie_kbo@konin.um.gov.pl
 
Osoby NIEZAMELDOWANE w Koninie, mające ukończone 18 lat, które chcą zagłosować, co mogą uczynić zgodnie z Regulaminem Konińskiego Budżetu Obywatelskiego Rozdział I § 1 punkt 2b, jednak muszą:
wysłać na adres mailowy glosowanie_kbo@konin.um.gov.pl swoje dane:
·         imię i nazwisko,
·         adres zamieszkania,
·         PESEL.
 
Osoby NIEZAMELDOWANE w Koninie, które ukończyły 16 rok życia, a nie mają jeszcze 18 lat, muszą:
·         dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Koninie „Zgodę opiekuna prawnego na głosowanie w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” (link http://kbo.konin.pl/index.php/formularze.html
załącznik nr 4).
 
Do kiedy należy załatwić powyższe? Terminem ostatecznym jest 24 sierpnia 2015 r.
Dlaczego? osoby odpowiedzialne za prawidłowy przebieg głosowania internetowego muszamieć czas na wprowadzenie wszystkich informacji do bazy danych.
 
GŁOSOWANIE PRZEZ INTERNET
Aby zagłosować musimy wejść na stronę www.bip.konin.eu/kbo_glosowanie
Oddajemy swój głos na maksymalnie 3 projekty MAŁE i 3 projekty DUŻE klikając w okienka pod hasłem „wybór”. Jeśli chcemy zapoznać się z danym projektem, wystarczy, że zaznaczymy lupę. Kiedy dokonamy wyboru interesujących nas projektów, zatwierdzamy wybór i przechodzimy dalej.
Dokonaliśmy wyboru interesujących nas projektów. Możemy raz jeszcze zapoznać się z nimi. Jeśli jesteśmy pewni swojej decyzji, musimy już tylko wpisać dane PESEL oraz imię i nazwisko oraz zagłosować.

Szczegółowe informacje znajduja się w załączniku.