III Liceum Ogólnokształcące im. C.K.Norwida w Koninie
ul.Szymanowskiego 5, 62 -510 Konin
tel. 063 2448707

|e-mail: 3lo@liceum3-konin.edu.pl
Absolutorium
W piątek, 25 kwietnia 2014r., w III Liceum im. C. K. Norwida w Koninie odbyło się uroczyste Absolutorium klas trzecich. 188  uczniów z sześciu klas kończących w tym roku trzyletnią naukę w tej szkole  od tej chwili oczekuje na rozpoczęcie egzaminów maturalnych.
Uroczystość rozpoczął tradycyjnie dyrektor szkoły, pan Dariusz Sypuła, witając  uczniów, nauczycieli, rodziców  i zaproszonych gości. W swoim wystąpieniu pan dyrektor przypomniał wszystkim zgromadzonym najistotniejsze osiągnięcia uczniów, podsumował okres, który spędzili w szkole i życzył Absolwentom powodzenia na egzaminach maturalnych oraz dostania sie na wymarzone kierunki studiów.


Podczas uroczystości najlepsi uczniowie, wybitni sportowcy, osoby wielokrotnie nagradzane w konkursach przedmiotowych oraz szczególnie wyróżniające się swoim zaangażowaniem w pracę na rzecz szkoły otrzymały upominki książkowe ufundowane przez Radę Rodziców.
Na szczególne wyróżnienie zasłużyła uczennica klasy III d Weronika Nijakowska, która uzyskała średnią ocen 5,71 i została uhonorowana nagrodą “Cypriana”, przyznawaną osobom wybitnie zasłużonym dla rozwoju i promowania III Liceum w Koninie. Nagrodę tą odebrali także Aleksandra Rosiejewska i Bartosz Nadolski.
Wszyscy absolwenci odebrali z rąk pana dyrektora Dariusza Sypuły świadectwa ukończenia szkoły. wśród nich dwudziestu czterech otrzymało świadectwa z wyróżnieniem.
Wiele radości dostarczył uczniom pan Marian Kurzawa, który w sposób poetycki i niezwykle żartobliwy pożegnał abiturientów  w imieniu wychowawców.  
Całą uroczystość uświetnił występ artystyczny uczniów klas pierwszych i drugich przygotowany pod kierownictwem pani Grażyny Miedzińskiej.
Nad całością uroczystości czuwał pan Michał Wanjas.