III Liceum Ogólnokształcące im. C.K.Norwida w Koninie
ul.Szymanowskiego 5, 62 -510 Konin
tel. 063 2448707

|e-mail: 3lo@liceum3-konin.edu.pl
Patronackie klasy medyczne
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
  • biologia
  • chemia.
Przedmioty uzupełniające:
  • fizyka w medycynie
  • język łaciński

Klasy medyczne objęte są patronatem przez Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.
W ramach współpracy uczniowie mogą :
  • uczestniczyć w zajęciach wykładowych, konferencjach  i warsztatach prowadzonych przez Uczelnię,
  • korzystać ze zbiorów bibliotecznych Uniwersytetu,
  • zapraszać pracowników naukowych do prowadzenia zajęć na terenie szkoły,
  • brać udział w projektach ogłaszanych przez Uczelnię.