III Liceum Ogólnokształcące im. C.K.Norwida w Koninie
ul.Szymanowskiego 5, 62 -510 Konin
tel. 063 2448707

|e-mail: 3lo@liceum3-konin.edu.pl
Program „Profilaktyka a Ty”

W ramach programu „Razem bezpieczniej” organizowany jest program profilaktyczny „Profilaktyka a Ty” („PaT”). Przystanek „PaT” to część programu „Profilaktyka a Ty”. Odbywa się raz w roku, w czasie wakacji. Trwa 5 dni, a biorą w nim udział liderzy programu, wolontariusze oraz grupy teatralne z całego kraju. Uczestnicy imprezy mogą się spotkać z ludźmi sztuki, artystami i muzykami, którzy promują idee Przystanku. Adresatami akcji są przede wszystkim młodzież i studenci, a jej cel to m.in. tworzenie ogólnopolskiej społeczności promującej wśród młodych ludzi modę na życie bez nałogów.
W tym roku to Konin będzie gospodarzem 9. Przystanku PaT.
24 marca 2014r. – Casting do spektaklu edukacyjno – profilaktycznego „Sekret” , który odbędzie się o godzinie: 11:00 wCKiS Dom Kultury OSKARD w Koninie – wyjście chętnych uczniów pod opieką nauczyciela.
Czas trwania wystąpienia: około 1 minuty.
Uczniowie mogą przygotować swój tekst, ale będzie również możliwość otrzymania tekstu od komisji castingowej.
Do udziału w spektaklu wybrana zostanie około 40 osobowa grupa spośród młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej szkół konińskich = Konińska Grupa PaT.
Osoby, którym nie uda się dostać do obsady spektaklu będą mogli po 26 marca 2014 roku
kontaktować się z Liderem Konińskiej Grupy PaT  i wyrazić chęć przyłączenia do Grupy.
/W dniach 2 – 6 lipca 2014r. odbędzie się IX  PrzystanekPaT . Dla członków Konińskiej Grupy PaT udział w nimjest obowiązkowy./
25 marca 2014r. (dla osób, które dostały się do obsady spektaklu)                                             
Próby do spektaklu w godzinach 9:00 – 19:00.
Młodzież będzie miała zapewnione wyżywienie.
26 marca 2014r. – PREMIERA spektaklu edukacyjno – profilaktycznego „Sekret”, godz. 12.00 w CKiS Dom Kultury OSKARD w Koninie.
2 – 6 lipca 2014r. – 9. Ogólnopolski Przystanek PaT
Miejsce: plac Wolności w Koninie. Obowiązkowy udział członków Konińskiej Grupy PaT
Uczniów chętnych do wzięcia udziału w castingu prosimy o zgłaszanie się  wraz ze zgodami rodziców do pedagoga szkolnego do dnia 20 marca 2014 roku  do godziny 13:30. 
Informacje można znaleźć także na stronach internetowych:
http://pat.policja.gov.pl/
http://www.konin.policja.gov.pl/
http://www.konin.pl/