III Liceum Ogólnokształcące im. C.K.Norwida w Koninie
ul.Szymanowskiego 5, 62 -510 Konin
tel. 063 2448707

|e-mail: 3lo@liceum3-konin.edu.pl
Młodzież licealna w nauce

Dwie uczennice naszej szkoły z klasy 2a: Daria Nowacka i Agata Roszak, przez ostatnie miesiące pod okiem Pani Edyty Kordowieckiej realizowały zwycięski projekt w ramach konkursu na najlepszy projekt licealisty pt.: “ Młodzież licealna w nauce” organizowany przez Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego  w Poznaniu w ramach patronatu , jakim została objęta nasza szkoła.  Dziewczęta prowadziły badania na temat wpływu muzyki na proces uczenia się. Prezentacja wyników odbędzie się 14 kwietnia na Konferencji Młodzieży w Świecie Nauki oraz na Drzwiach Otwartych naszego liceum dnia - 8 kwietnia. Poniżej zamieszczamy streszczenie z prac nad projektem, a po więcej informacji zapraszamy 8 kwietnia o godzinie 16 do sali 103.

“Badanie wpływu muzyki na proces uczenia się- zakres opanowanych treści.”

Wstęp:
Jak doskonale wiemy nerwy słuchowe mają najwięcej połączeń z innymi, a sam odbiór  bodźców dźwiękowych wymaga pracy obu półkul: lewa odczuwa rytm, a prawa melodię i barwę.  To sprawia, że muzyka ma ogromny wpływ na proces uczenia się, co można wykorzystać w szkołach, uczelniach i różnorakich miejscach pracy.

Cel:
Naszym celem było zbadanie wpływu różnych gatunków muzyki  na możliwości poznawcze mózgu, ze szczególnym wskazaniem na proces uczenia się - zakres opanowanych treści.

Materiały i metody:
Badania zostały przeprowadzone z udziałem pięćdziesięciu osób w wieku licealnym. Badani zostali podzieleni na pięć grup. Do przeprowadzenia badań wykorzystałyśmy wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Utwory z pięciu różnych gatunków: pop, rock, rap, muzyka elektroniczna i klasyczna odtwarzane były z komputera stacjonarnego, laptopa i głośników. Czas nauki - 45 minut - mierzony był stoperem. Próby badawcze zostały poprzedzone próbą kontrolną, która polegała na nauce tekstu w ciszy. Została również przeprowadzona ankieta pt.: ”Wpływ muzyki na proces uczenia się”, której wyniki wraz z przeprowadzonymi badaniami pozwoliły nam na podsumowanie projektu. Ankieta zawierała dwanaście pytań.

Wnioski:
Na podstawie przeprowadzonych badań doszłyśmy do następujących wniosków:
1. Muzyka ma wyraźny wpływ na możliwości poznawcze mózgu - nauka.
2. Gatunkiem, który najlepiej wpływa na przyswajanie informacji jest muzyka elektroniczna. Pop oraz rock również mają dobry wpływ na uczenie się.
3. Gatunkami, które niekorzystnie wpływają na naukę są rap oraz w wielu przypadkach muzyka klasyczna.
4. Preferencje danego gatunku muzyki u poszczególnych osób mają korzystny wpływ na uczenie się – a nielubiany gatunek pozwala najlepiej przyswajać teksty.
5. Wyniki osób, które kształciły się muzycznie nie różnią się od wyników osób nie kształcących się muzycznie.