III Liceum Ogólnokształcące im. C.K.Norwida w Koninie
ul.Szymanowskiego 5, 62 -510 Konin
tel. 063 2448707

|e-mail: 3lo@liceum3-konin.edu.pl
3 LO najlepsze!
 
W regionie konińskim jedyną szkolą, która sprostała wymogom prestiżowego rankingu, jest III LO!

Łącznie sklasyfikowano 200 najlepszych liceów STEM w Polsce, klasyfikacja objęła także technika. Z naszego terenu do Rankingu Techników STEM nie zakwalifikowała się żadna szkoła.
 
STEM – czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka) to te obszary kształcenia, przez które wiedzie najkrótsza droga do kariery w nauce i technice. Hasło STEM jest powszechnie znane w edukacji i gospodarce USA oraz innych krajów. Wiadomo tam, że bez dobrego wykształcenia w zakresie STEM nie ma innowacyjności, rozwoju i dobrobytu.
Celem Rankingu Liceów i Techników STEM jest budzenie w młodych ludziach pasji do takich przedmiotów, jak matematyka, fizyka, chemia i informatyka – a następnie inspirowanie ich do podejmowania studiów na kierunkach inżynierskich i w zakresie nauk ścisłych.
Ranking Liceów STEM 2016 uwzględnia szkoły, w których maturę w maju 2015 r. zdawało minimum 12 maturzystów, a średnie wyniki szkoły z matematyki były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej. Ranking został oparty na trzech kryteriach:
§  wynikach matury na poziomie rozszerzonym z przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, biologia oraz informatyka (50%);
§  wynikach matury obowiązkowej z matematyki (25%);
§  sukcesach szkół w olimpiadach przedmiotowych, krajowych i międzynarodowych, odpowiadających swoim profilem zakresowi STEM (25%).
 źródło: www.perspektywy.pl
Serdecznie gratulujemy!

 http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=2982&Itemid=402
http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=2977:prosta-droga-do-kariery&catid=208&Itemid=397