III Liceum Ogólnokształcące im. C.K.Norwida w Koninie
ul.Szymanowskiego 5, 62 -510 Konin
tel. 063 2448707

|e-mail: 3lo@liceum3-konin.edu.pl
Matura 2020

  • Informacja o egzaminie maturalnym 2020 - matura 2020
  • Deklaracja dla ucznia i absolwenta  -  1a            
WAŻNE : wypełniając formularz proszę obowiązkowo wpisać numer telefonu i adres e-mail

  • Harmonogram egzaminów maturalnych - materiały

  • Informacja w sprawie dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu - materiały 

  • Informacja w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych - materiały

 
Wniosek o termin dodatkowy absolwent lub jego rodzice składają do dyrektora szkoły, w której absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego, nie później niż w dniu, w którym odbywa się egzamin maturalny z danego przedmiotu.