III Liceum Ogólnokształcące im. C.K.Norwida w Koninie
ul.Szymanowskiego 5, 62 -510 Konin
tel. 063 2448707

|e-mail: 3lo@liceum3-konin.edu.pl
Historia III Liceum Ogólnokształcącego
III Liceum jest najmłodszą szkołą ponadgimnazjalną w Koninie. W dniu 5 września 1990 roku utworzono w mieście I Harcerskie Liceum Ogólnokształcące, którego dyrektorem została mgr Teresa Chmielewska, a do szkoły przyjęto 33 uczniów klasy pierwszej. I HLO było szkołą społeczną mieszczącą sie w budynku przy ul. Mickiewicza. W spartańskich warunkach i ciasnocie szkoła wytrwała rok. 1 września 1991r liceum otrzymało od Urzędu Miasta nową lokalizację przy ulicy Okólnej, a jego dyrektorem została mgr Krystyna Burska.
Decyzją Kuratora Oświaty 1 września 1992 roku Liceum Harcerskie otrzymało uprawnienia szkoły publicznej, a rok później – 31 sierpnia 1993 – I Harcerskie Liceum Ogólnokształcące zostało przekształcone w III Liceum Ogólnokształcące w Koninie i szkoła rozpoczęła działalność w ramach nowego statutu.
W maju 1994 roku odbył się po raz pierwszy egzamin dojrzałości. Pierwszy rocznik absolwentów (1994) liczył 26 osób. Od września tegoż roku do 2014 dyrektorem placówki był mgr Dariusz Sypuła, w chwili obecnej funkcję tę pełni mgr Bożena Pyzder.
Szkoła wciąż się rozrasta: w 1994 roku liczyła 107 uczniów, a w 2000 – już ponad 500. Ponieważ dotychczasowy budynek nie spełniał wymagań nowoczesnej szkoły ponadgimnazjalnej, 14 marca 2000 roku Zarząd Miasta Konina podjął decyzję o zmianie siedziby III LO. Ze „starymi” murami pożegnano się podczas uroczystości X-Lecia istnienia szkoły - 23 czerwca 2000 roku. I tak z dniem 1 września 2000 r. z budynku przy ul. Okólnej placówkę przeniesiono do budynku zlikwidowanej Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul.Szymanowskiego 5, dysponującego licznymi przestronnymi salami lekcyjnymi, kilkoma salami gimnastycznymi, basenem, siłownią, biblioteką i stołówką. Decyzją Prezydenta Miasta Konina z dniem 1 września 2002 roku III Liceum Ogólnokształcące w Koninie zostało przekształcone w 3-letnie Liceum Ogólnokształcące funkcjonujące pod nazwą III Liceum w Koninie.
W roku szkolnym 2006/2007 do szkoły uczęszczało 616 uczniów, którzy pobierają naukę w 19 oddziałach klasowych (klasy lingwistyczne, medyczne, politechniczne, humanistyczno-dziennikarskie, europejskie oraz ekologiczne). Kadra pedagogiczna to 45 doskonałych nauczycieli, przyjaznych młodzieży i aktywnie zachęcających ją do pogłębiania własnych umiejętności i zainteresowań.
Szkoła stwarza licealistom możliwość rozwijania pasji i talentów w różnych formach zajęć pozalekcyjnych – m.in. redakcji gazetki szkolnej, kabarecie, klubie europejskim, kółkach przedmiotowych, kółkach językowych, zajęciach sportowych, a w trzeciej klasie oferuje system zajęć seminaryjnych realizujących w stopniu rozszerzonym program przedmiotów maturalnych. Uczniowie mają możliwość udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych i z sukcesami w nich uczestniczą, zdobywając indeksy wyższych uczelni. Co roku odbywa się wymiana międzynarodowa między uczniami naszej i niemieckiej szkoły w Geldern. Uczniowie mają okazję udoskonalić znajomość języka obcego ćwicząc swój akcent i wymowę, poznawać kulturę innego kraju i zawierać nowe znajomości. Klasy lingwistyczne biorą udział w wyjazdach edukacyjnych do Wielkiej Brytanii i Norwegii. Tradycją szkoły zapoczątkowaną już w 1990 roku są odbywające się we wrześniu biwaki integracyjne oraz warsztaty przedmiotowe, a także wycieczki krajowe i zagraniczne. Uczniowie zachęcani i wspierani przez swych nauczycieli chętnie biorą udział w akcjach charytatywnych inspirowanych przez Młodzieżowy Klub Wolontariatu, organizują spektakle i koncerty. Warto wymienić tu choćby Wieczorki Francuskie i Konkursy Piosenki Francuskiej, cieszące się ogromnym zainteresowaniem. Szkoła może się poszczycić niemałymi osiągnięciami sportowymi, w takich dyscyplinach, jak: koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna, szermierka, pływanie, biegi. Absolwenci i uczniowie to niejednokrotnie utytułowani sportowcy naszego kraju. Ucznowie i nauczyciele z zapałem uczestniczą w akcjach i projektach, które wyróżniają nas spośród innych szkół m.in. „Szkoła Promująca Zdrowie”, „Uczeń z klasą”. Swe zainteresowania z powodzeniem mogą rozwijać pasjonaci komputerowi, bowiem od 2003 roku w liceum działa Multimedialne Centrum Informacji zapewniające sprzęt komputerowy na wysokim poziomie ze stałym dostępem do Internetu.
III Liceum wciąż się rozrasta – przybywa młodych ludzi, którzy chcą się tu uczyć i doceniając wyjątkową atmosferę szkoły, oraz perspektywę współpracy z kompetentnymi i życzliwymi pedagogami. Wciąż pojawiają się nowe wyzwania i pomysły na to, aby nasza szkoła była godna zaszczytnego tytułu „Szkoła z klasą” jaki otrzymała w roku szkolnym 2004/2005 z rąk Prezydenta RP.
Dnia 25 października 2006r. Uchwałą Rady Miasta Konina III Liceum otrzymało imię Cypriana Kamila Norwida.
15 marca 2007 roku to był dzień uroczystego nadania szkole imienia oraz wręczenia sztandaru.