III Liceum Ogólnokształcące im. C.K.Norwida w Koninie
ul.Szymanowskiego 5, 62 -510 Konin
tel. 063 2448707

|e-mail: 3lo@liceum3-konin.edu.pl
Stypendium Prezesa Rady Ministrów

30 listopada 2016 r. w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyło się wręczenie Stypendium Prezesa Rady Ministrów uczniom szkół z województwa wielkopolskiego.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. 

Tegorocznym stypendystą z naszej szkoły jest uczeń klasy III C  Patryk Szelewski.
Gratulujemy !!!


Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Stypendium Prezesa Rady Ministrów