III Liceum Ogólnokształcące im. C.K.Norwida w Koninie
ul.Szymanowskiego 5, 62 -510 Konin
tel. 063 2448707

|e-mail: 3lo@liceum3-konin.edu.pl
Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego
 
O przyznanie stypendium mogą się ubiegać osoby spełniające łącznie następujące kryteria:
1) Uczą się lub studiują w trybie dziennym
2) Uzyskały za poprzedni rok nauki wysoką średniąocen / 4,00 i więcej /                     
3)Znajdują się w trudnej sytuacji materialnej – średni miesięczny dochód netto uzyskany na
jednego członka rodzinyosoby wnioskującej o stypendium za poprzedni rok kalendarzowy nie
przekroczył 504,00 zł. netto.
DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ U PEDAGOGA SZKOLNEGO DO DNIA 20 WRZEŚNIA 2013R.
Informacje oraz wnioski o przyznanie stypendium i inne dokumenty znajdują się na stronie.