III Liceum Ogólnokształcące im. C.K.Norwida w Koninie
ul.Szymanowskiego 5, 62 -510 Konin
tel. 063 2448707

|e-mail: 3lo@liceum3-konin.edu.pl
Stypendium dla maturzystów Indeks Start2Star

Indeks Start2Star to projekt, dzięki któremu każdego roku dwudziestu studentów z całej Polski otrzymuje  co miesiąc – przez cały okres studiów – ponad tysiąc złotych stypendium. Celem tego projektu jest inwestowanie w zdolnych młodych ludzi w trudnej sytuacji materialnej. Żeby zostać stypendystą nie wystarczą same dobre wyniki w nauce,  należy wykazać się również aktywnością naukową, społeczną, przedsiębiorczością bądź zaangażowaniem w wolontariat. Nie ma znaczenia jaki kierunek bądź w jakim trybie odbywają się studia - ważne jest tylko, by uczelnia znajdowała się na terenie kraju.

Indeks Start2Star, którego Fundatorem jest Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich, to program stypendialny dla wyjątkowych maturzystów. Stypendium w wysokości 1300 zł brutto miesięcznie pozwala stypendystom nie tylko opłacić czynsz za mieszkanie czy zakup książek, ale także rozwijać pasje i umiejętności oraz inwestować w swój rozwój zawodowy czykulturalny.

Aby ubiegać się o stypendium należy wykazać w przedostatniej klasie szkoły ponadgimnazjalnej średnią ocen powyżej 4,0, a miesięczny dochód w rodzinie kandydata (w ciągu dwóch ostatnich lat podatkowych) nie może przekroczyć 1000 zł na osobę.  

Warunkiem otrzymywania stypendium przez cały okres studiów jest utrzymanie średniej ocen na poziomie przynajmniej 4,0 oraz zobowiązanie do przepracowania po studiach przynajmniej 5 lat w Polsce.
Więcej informacji znajduje się na stronie Fundacji 2065 im. Lesława A.Pagi.